5. toukokuuta 2011

Kevät toi kyläkumppanin Keski-Karjalaan

Keski-Karjalan Kyläkumppani -hanke käynnistyi maaliskuun alussa. Seutukunnalla toteutettavaa hanketta hallinnoi Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry.  Leader-tukea on myöntänyt kehittämishankkeelle Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry.

Kyläkumppanina työskentelee Marjaana Aarnio. Kyläkumppanin tehtävänä on tukea ja aktivoida kylien kehittämistä, käynnistää kyläsuunnitelmia sekä antaa kylien tarvitsemaa apua ja neuvontaa muun muassa hankesuunnittelussa, markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Nimensä mukaisesti Kyläkumppanin tehtävänä on myös edistää kylä- ja järjestötoimijoiden sekä kuntien välistä yhteistoimintaa ja kumppanuutta, lisätä kylien keskinäistä yhteistyötä ja edistää kylien yhteistä edunvalvontaa. Periaatteena on tukea ja aktivoida kylien ja eri järjestöjen omaehtoista toimintaa, ei tehdä työtä valmiiksi eri toimijoiden puolesta.

Keski-Karjalassa on 53 kylää. Kyläkumppani on linkki vahvaan kylätoimijaverkostoon: hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Karjalan kylät ry, Keski-Karjalan Jetina, ja MSL:n muut hankkeet, erityisesti Laiffia landella -hanke. Laiffia landella keskittyy maaseututoimijoiden järjestökouluttamiseen, taitojen ja osaamisten edistämiseen koulutusten kautta erityisesti yhteisötoiminnassa.

Kyläkumppaniin voi ottaa yhteyttä missä tahansa kylä- tai yhdistystoiminnan edistämiseen liittyvässä asiassa.


Terveisin, Marjaana